Quần áo chống tĩnh điện

  • Vật Liệu: Polyester, khoảng các các ô vải 5mm, có sọc carbon chống tĩnh điện.
  • Khả năng chống tĩnh điện: 10^6 – 10^8 Ω
0987863163