Dây tiếp đất chống tĩnh điện

  • Cân bằng điện tích, phòng tránh trường hợp xảy ra sự phóng tĩnh điện
  • Đạt tiêu chuẩn chất lượng, yêu cầu kỹ thuật của khách hàng
  • Được dùng trong nhà máy, phòng sạch chống tĩnh điện
0987863163