Con lăn dính bụi silicone phòng sạch

Lột (kgf) <0.06

Độ bền kéo (Mpa)> 4.2

Silicone nhiệt độ 200 ℃, nhiệt độ cao su 120 ℃

Làm sạch ít biến dạng hơn 0.05mm

Con lăn dính bụi silicone phòng sạch với phòng sạch class 100, có thể được tái sử dụng rất nhiều lần.

Theo nhu cầu khác nhau, và việc sản xuất các độ nhớt khác nhau, cao, trung bình và thấp.

0987863163